Ecotoerisme - Selectie van accommodatie

Het Europese Ecolabel

Het Europese Ecolabel heeft tot doel producten (goederen en diensten) te ontwerpen en te promoten die het milieu en de gezondheid respecteren gedurende hun hele levenscyclus (van de winning van grondstoffen tot hun gebruik, inclusief hun vervaardiging).

De belangrijkste gecertificeerde serviceverplichtingen

  • Algemeen beheer: milieubeheer, opleiding van personeel, klanteninformatie, onderhoud van toestellen en verwarmingssystemen, verbruiksbewaking
  • Vermindering van energieverbruik: levering van hernieuwbare elektriciteit, verwarming, verlichting
  • Vermindering van het waterverbruik: sanitair, wassen wasgoed
  • Vermindering en sortering van afval en afvalwater

U kunt de ADEME-website om nog verder te gaan in de ontdekking van dit label.

Suggestie Je zult ook leuk vinden

Ecotourisme – Sélection d’hébergements

Ecotoerisme – Selectie van accommodatie

Nature et écotourisme

Natuur en ecotoerisme

Je découvre les Parcs naturels régionaux

Ik ontdek de regionale natuurparken