Natuurlijk erfgoed

Het moeras van de adviseur

De Counselormoerassen strekken zich uit zo ver het oog reikt, over meer dan 600 ha. Tussen de zoutbassins, vroeger gebruikt voor de productie van zout en tegenwoordig voor de productie van garnalen en oesters, en natte weiden waar koeien en paarden grazen zoals in een kleine Camargue, bieden ze zeer open landschappen met weinig heggen en bomen. Water is er alomtegenwoordig, in grote bassins of kleine vijvers, opgesloten tussen de geulen of vrij verspreid in de weilanden. Gelegen op het onzichtbare trekpad van vogels, heeft het moeras een grote diversiteit aan flora en fauna.

Suggesties en situatie

Weergeven / verbergen

Suggesties in de buurt