Natuurlijk erfgoed

Nationaal natuurreservaat van de Zoutweiden van Arès – Lège Cap Ferret

Met een oppervlakte van 496 ha leeft het natuurreservaat van de kwelders op het ritme van de getijden, wat bijdraagt ​​​​aan de diversificatie van de habitats op deze site, variërend van wadplaten tot permanent opgekomen land. Deze diversiteit aan habitats maakte de ontwikkeling mogelijk van een specifieke flora van erfgoedbelang die bijdroeg aan de oprichting van het reservaat. Deze plek is ook een belangrijk gebied voor de trek-, overwinterings- en broedplaats van veel wetlandvogels.
Het avontuur begint op deze ietwat dorre plek, daarom wordt een deel ervan de bijnaam "de woestijn" gegeven. Het verandert van gezicht naarmate de dag verstrijkt en als het tij stijgt en daalt. Soms dorstig, soms overstroomd, hebben de plantensoorten die de wandelaar waarneemt een grote acclimatisatie laten zien.

Ontdekken

5

Suggesties en situatie

Weergeven / verbergen

Suggesties in de buurt