Natuurlijk erfgoed

Zekerheid – Landgoederen Graveyron

Engels, Spaans, Italiaans

Ontmoetingsplaatsen zijn altijd de moeite waard en dit gebied is geen uitzondering op de regel. De confrontatie tussen zoet en zout water werkt zeker in op de natuur, maar ook op de mens die het landschap heeft gevormd op het ritme van zijn economische activiteiten. Indijkte kwelders, kwelders, vijvers voor viskweek...
Veel mooie pagina's uit onze geschiedenis zijn hier te lezen.
Deze Gevoelige Natuurgebieden kenmerken zich voor het Domaine de Couronne: door de mens aangelegde dijken: kwelders en oude visreservoirs, en voor het Domaine de Graveyron: natte weilanden en kwelders.

Toegankelijkheid

  • Slechthorendheid
  • Geestelijke handicap
  • Fysieke handicap

Suggesties en situatie

Weergeven / verbergen

Suggesties in de buurt