Natuurlijk erfgoed

De archeologische muur van Faluns

Tussen 23 miljoen jaar en 5 miljoen jaar voor onze jaartelling, tijdens het Tertiair, werd het Aquitanië-bekken bezet door een zee die de Zee van Faluns wordt genoemd.
Sporen van deze zee zijn zichtbaar in Salles, voornamelijk in de vorm van schelpen en de overblijfselen van vissen of walvisachtigen, met name tanden, samengeperst in het land
(schelpstenen), waarvan sommige werden gewonnen in de steengroeven van Salles.
Tegenwoordig verschijnen deze sporen van de Zee van Faluns in de oude hekmuren en sommige huizen, evenals in de klif op de rechteroever van de Eyre-brug.

Suggesties en situatie

Weergeven / verbergen

Suggesties in de buurt