Handvest voor het gebruik en beheer van Facebook-pagina's

Accountdoelstellingen

Facebook is een onlinedienst op internet waarmee u informatie van een andere aard (teksten, foto's, links, enz.) voor een breed publiek kunt publiceren en delen. De Facebook-tool maakt ook interactie mogelijk tussen "vrienden" of "fans" op alle publicaties met behulp van opmerkingen.
De Facebook-pagina's "Gironde Tourisme", "Iconiques en Gironde", "Pulpe" zijn ruimtes die voor iedereen toegankelijk zijn. Hun doel is om internetgebruikers te informeren over Gironde-nieuws op het gebied van toerisme, wijntoerisme of zelfs erfgoed of cultuur. Ze willen ook een ruimte vormen voor uitwisseling en interactie met hun abonnees en Facebook-gebruikers.
"Abonneren" of "liken" op de pagina's "Gironde Tourisme", "Iconiques en Gironde", "Pulpe" impliceert onvoorwaardelijke aanvaarding en naleving van de onderstaande regels. Spreken in het openbaar wordt geleid door principes van hoffelijkheid, respect en vriendelijkheid.

Charter doelstellingen

Dit charter is opgesteld om de abonnees van de pagina's en de gebruikers van Facebook de voorwaarden voor raadpleging en vreedzame en relevante interactie van deze pagina's te specificeren. Het niet naleven van de regels van goede praktijk en onderstaande wettelijke bepalingen kan uiteindelijk leiden tot matiging van publicaties.

Toegang tot pagina's

De toegang tot de pagina's "Gironde Tourisme", "Iconiques en Gironde", "Pulpe" is gratis. Om toegang te krijgen, moet de internetgebruiker zich eerst registreren op de Facebook.com-site door een account aan te maken, in overeenstemming met de voorwaarden die door Facebook zijn gedefinieerd voor de werking ervan. De gebruiker heeft de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de inhoud van de pagina's, open voor iedereen, zonder zich te moeten abonneren op de pagina's om de informatie te raadplegen.

Verwijderen van bijdragen en afmelden

De gebruiker kan zijn eigen bijdragen op elk moment verwijderen, afhankelijk van de functionaliteit van de Facebook-website. De gebruiker die zich op de pagina heeft geabonneerd, kan zich op elk moment afmelden door op de knop "Ik vind het niet meer leuk" of "uitschrijven" te klikken.

Rechten en plichten van gebruikers en abonnees

Door interactie met de pagina's "Gironde Tourisme", "Iconiques en Gironde", "Pulpe" verbinden gebruikers zich ertoe ervoor te zorgen dat de inhoud van hun bijdragen in overeenstemming is met de geldende wetten en voorschriften en niet in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, en maakt geen inbreuk op de rechten van personen.

Zijn met name uitgesloten van deze pagina:

  • Bekeerling (bijvoorbeeld het promoten van een politieke partij of een religie)
  • Opmerkingen die specifiek betrekking hebben op individuen
  • Identiteitsdiefstal en het gebruik van meerdere accounts
  • Verspreiding van persoonlijke gegevens
  • Agressief, aanstootgevend, vulgair, beledigend, onbeleefd, beledigend, seksistisch,
  • racistisch of respectloos jegens een persoon of een groep mensen. 
  • Uitspraken van lasterlijke aard of aanzetten tot geweld of haat
  • Schendingen van beeldrechten, privacy en copyright

Door deze principes te respecteren, helpt u mee om van de pagina's "Gironde Tourisme", "Iconiques en Gironde", "Pulpe" een plaats van aangename uitwisselingen voor iedereen te maken! En vergeet niet, deze pagina is van jou. Uw opmerkingen zijn welkom!

opmerkingen

Opmerkingen moeten worden geschreven in een voor iedereen begrijpelijke taal. Internetgebruikers worden uitgenodigd om op publicaties te reageren met opmerkingen over het oorspronkelijke onderwerp. De moderator van de pagina behoudt zich het recht voor om opmerkingen te verwijderen die niets met het besproken onderwerp te maken hebben.

Berichten aan de muur

Internetgebruikers zijn niet bevoegd om hun publicaties op de wanden van de pagina's "Gironde Tourisme", "Iconiques en Gironde", "Pulpe" te plaatsen. Wel kunnen ze een privébericht sturen.

Verantwoordelijkheid van beheerders en gebruikers

De beheerders van de Facebook-pagina's "Gironde Tourisme", "Iconiques en Gironde", "Pulpe" zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de publicaties (teksten, afbeeldingen, bestanden, enz.) die ze online op de pagina plaatsen. Daarom verbinden ze zich ertoe dezelfde regels te respecteren als die welke aan gebruikers worden opgelegd en verbinden ze zich ertoe ervoor te zorgen dat de inhoud die ze publiceren de legitieme belangen van derden niet schaadt. De informatie die op de pagina beschikbaar wordt gesteld, is alleen voor informatieve doeleinden. Bijgevolg kan het gebruik van de informatie en inhoud op de pagina op geen enkele manier de verantwoordelijkheid van de diensten van Gironde Tourisme inhouden. De beheerders van de Facebook-pagina's "Gironde Tourisme", "Iconiques en Gironde", "Pulpe" behouden zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en vermeldingen van dit charter op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Gebruikers wordt daarom aangeraden om regelmatig de laatste versie van dit charter te raadplegen die beschikbaar is op deze pagina.

Antwoorden en moderatie

De rol van de moderators is om de kwaliteit van de bijdragen te waarborgen door de publicaties weg te gooien die, door hun aanstootgevende karakter, schadelijk voor mensen of off-topic, de discussies schaden. De moderators sluiten ook alle opmerkingen uit die niet in overeenstemming zijn met de geldende wetten, de algemene gebruiksvoorwaarden van Facebook of dit moderatiecharter en behouden zich het recht voor om ze te verwijderen zonder de auteur ervan op de hoogte te stellen. Ze behouden zich ook de mogelijkheid voor, als laatste redmiddel, om elke gebruiker die deze regels overtreedt, van de pagina te verbannen. Deze verbanning is definitief.