Menu

de SMIDDEST

Volgens de statuten is de SMIDDEST heeft als doel “het coördineren en uitvoeren van elk initiatief, of gezamenlijk optreden van haar leden, met betrekking tot de kwaliteit van de leefomgeving, het milieu, ruimtelijke ordening, toerisme, cultuur of economische ontwikkeling”, nog steeds verbonden met de monding van de Gironde.

SMIDDEST-logo
Haar missies bestrijken verschillende gebieden:

  • Het beheer van water en aquatische milieus: het is het behoud van het milieu met de SAGE en strijd tegen het overstromingsrisico.
  • Promotie en ontwikkeling van het estuarium, om van het estuarium een ​​belangrijke plaats voor duurzaam toerisme op nationale schaal te maken. De vakbond voert inhoudelijke acties uit (structureren en netwerken van actoren, onderzoeken, financiering zoeken, enz.), en promotionele acties (ontwerp van een jaarmagazine, de link Universe of the Estuary, evenementen, persreceptie, enz.).
  • Bewaking, beheer en ontvangst van bezoekers aan de Vuurtoren van Cordouan, de oudste vuurtoren van Frankrijk, geklasseerd als historisch monument sinds 1848 en de enige nog bewoonde vuurtoren op zee ter wereld.
  • Financieringsprogramma's zoeken en beheren. Zo beheerde en leidde de SMIDDEST twee Europese LEADER-programma's (2001-2013) die tot doel hadden de financiering van lokale ontwikkelingsprojecten op het gebied van toerisme, erfgoed, milieu en landbouw te ondersteunen. De vakbond heeft een nieuwe Strategie 2014-2020 waarmee het nieuwe middelen probeert te mobiliseren voor de komende periode.

Een samenwerking met Gironde Tourism

De SMIDDEST en Gironde Tourisme hebben een overeenkomst getekend voor de periode 2016-2018.
De belangrijkste doelstellingen van deze samenwerking zijn:

  • Ontwikkeling en verspreiding van promotiemateriaal voor de monding van de Gironde en de vuurtoren van Cordouan
  • Een digitale samenwerking
  • Gegevensuitwisseling
  • Gezamenlijke deelname aan promotionele acties (bijvoorbeeld: Bordeaux Fête le Fleuve)
  • Verstrekking van de interne vaardigheden van Gironde Tourisme aan de SMIDDEST voor de definitie en uitvoering van een toeristisch project bij de vuurtoren van Cordouan

De overeenkomst is onderworpen aan de vaststelling van een gezamenlijk jaarlijks actieplan.

Een gezamenlijke aanwezigheid op Bordeaux Fête le Fleuve 2017.

Een gezamenlijke aanwezigheid op Bordeaux Fête le Fleuve 2017.

Jouw contacten

Cedric NAFFRICHOUX

ROAMING & ECOTOERISME CENTRUM

Adjunct-directeur verantwoordelijk voor de divisie Roaming & Ecotourism
Tel. 06 27 46 36 02