Menu

Mensen met een handicap verwelkomen tijdens een gezondheidscrisis

De Internationale Organisatie voor Sociaal Toerisme (ISTO) werd in 1963 opgericht als het Bureau International du Tourisme Social (BITS) als een internationale vereniging zonder winstoogmerk.

Door publieke en private spelers in sociaal, duurzaam en solidair toerisme over de hele wereld samen te brengen, vertegenwoordigt ISTO toegankelijk en respectvol toerisme.

De gezondheidscrisis van Covid 19 zet ons ertoe aan na te denken over de voorwaarden voor de opvang van mensen met een handicap: verstrekking van toegankelijke hydroalcoholische gel, transparante maskers die liplezen mogelijk maken, gebruik van aanraking ingewikkelder gemaakt... zoveel gevoelige punten waarvoor de ISTO wilde toeristische professionals helpen.